Geoglify z Nazca, położone na północ od jeziora Titicaca i opisywanych ostatnio ruin Tiahuanaco, stanowią bez wątpienia jedną z największych zagadek Ameryki Południowej, a w każdym razie jedną z najbardziej inspirujących i nie do końca zbadanych. Co prawda wizerunki i figury wyryte na skalnych zboczach spotkać możemy niemal na całym świecie, ale w żadnym innym...