II wojna światowa zmieniła oblicze świata. Na gruzach starej Europy powstała nowa. Na szczątkach starego ładu tworzył się nowy, światowy porządek, oparty o dwubiegunowy podział wpływów. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki dzieliły świat według własnych upodobań. Niemal połowa Europy znalazła się pod sowiecką okupacją. Armie ZSRR zajęły całe Bałkany, Berlin i Wiedeń. Zajęły Warszawę, Pragę...