Czaszka Mitchell-Hedgesa

Kryształowy czerep z Lubaantun, zwany od nazwiska domniemanego odkrywcy „Czaszką...

Czytaj więcej