Konferencja naukowa Per fidem ad astra – Przez wiarę do gwiazd, która odbędzie się w dniach 18-19 maja br. ma na celu wieloaspektową analizę związków astronomii i religii. Konferencja jest pomyślana jako pierwsze z cyklu spotkań o charakterze naukowym, w ramach których prezentowane będą wierzenia i praktyki związane z różnymi ciałami niebieskimi. Projekt, oprócz religioznawców, skierowany jest również do astronomów oraz środowisk naukowych zainteresowanych powyższą tematyką.

Konferencja ma mieć charakter ogólnopolski. Oprócz wystąpień prelegentów (studentów, doktorantów, pracowników naukowych), do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostaną eksperci z różnych dyscyplin wiedzy. Planowane jest wydanie najlepszych wystąpień w formie monografii oraz kontynuacja projektu w kolejnych latach.

PLAN KONFERENCJI:

Sobota 18 maja

10:00- 10:50 WYKŁAD EKSPERCKI dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH, Kulturowe skutki roku platońskiego w wizjach Nowej Ery (AGH)

(11:00-11:30) inż. Michał Florek, Mojżesz, Ozyrys i Ragnarok a cykl precesji Ziemi (UJ)

(11:30-12:00) mgr Albert Leśniak, Metafory kosmosu w tekstach popularnonaukowych i ezoterycznych (AGH)

(12:00-12:30) lic. Jakub Belina Brzozowski, Jeden świat – miliardy tysiącświatów. Zarys ewolucji kosmologii buddyjskiej (UJ)

12:45-13:35 WYKŁAD EKSPERCKI dr Elżbieta Wnuk-Lisowska, Astrologia perska (UJ)

(13:45-14:15) mgr Rafał Wąsowski, Gwiezdna wędrówka dusz (University of Wales Trinity Saint David)

(14:15-14:45) lic. Lukasz Byrski, Symbolika i znaczenie gwiazdy w niealfabetycznych systemach pisma (UJ)

(14:45-15:15) mgr Anna Magdalena Wołek, „Fasti” Owidiusza – kalendarz poetycki (UJ) J

16:15-17:05 WYKŁAD EKSPERCKI dr Tomasz Majkowski

(17:15-17:45) mgr Mateusz Nowicki, Współczesny mit planety Nibiru (UJ)

(17:45-18:15) mgr Jakub Nowosad, Mitologia Cthulhu jako przykład fikcyjnych wierzeń łączących sfery sacrum i profanum (URz)

(18:15-18:45) mgr Barbara Szczekała, Hollywood patrzy w gwiazdy. Między kiczem teleologicznym a głodem poznania (UJ)

Niedziela 19 maja

10:00- 10:50 WYKŁAD EKSPERCKI prof. dr hab. Arnold Lebeuf, Nowe odczytanie majańskiej Długiej Rachuby (UJ)

(11:00-11:30) mgr Dariusz Niezgoda, Wątki astronomiczne w dramacie Apu Ollantay (UJ)

(11:30-12:00) mgr Emilia Smagur, Ery w kalendarzach starożytnych. Porównanie metod zapisywania upływającego czasu w świecie cywilizacji klasycznych i świecie Majów (UJ)

(12:00-12:30) lic. Wioleta Hypiak, Obserwatoria astronomiczne i rekonstrukcja światopoglądu mieszkańców Cahokii w okresie rokzwitu (UJ)

12:45-13:35 WYKŁAD EKSPERCKI dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. UJ „Droga Mleczna w mitach australijskich” (UJ)

(13:45-14:15) lic. Łukasz Krzyszczuk, Gwiazdy i ich znaczenie alegoryczne w egzegezie ksiąg prorockich Hieronima ze Strydonu (U Wrocławski)

(14:15-14:45) mgr Monika Tuszewicka, Astrologiczne wierzenia Żydów polskich w ujęciu i interpretacji Reginy Lilientalowej (1877-1924), (UJ)

(14:45-15:15) mgr Marek Tuszewicki, Kidesz-lewone – rytuał błogosławienia księżyca w żydowskiej kulturze popularnej (UJ)

16:15-17:05 WYKŁAD EKSPERCKI

(17:15-17:45) lic. Maksymilian Woch, „A jednak się porusza” – legendarne słowa Galileusza jako wyraz siedemnastowiecznego sporu nauki i religii nad kopernikańską wizją kosmosu (UJ)

(17:45-18:15) mgr Anna Szabelska, „Sen” Keplera jako przykład wysublimowanego opisu astronomicznego ukrytego w opowieści fantastycznej (UJ)

(18:15-18:45) mgr Krzysztof Kunisz, Kosmologia i fenomenologia religii w ramach systemu metafizycznego Anny Teresy Tymienieckiej (UPJPII)

 

Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ

Współorganizatorzy:
Fundacja Badań Mniejszości Religijnych ATENA
Pracownia Badań Współczesnych Form Duchowości WH AGH
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich
Czasopismo „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”

Opiekunowie naukowi konferencji:
prof.  dr hab. Arnold Lebeuf
dr hab. Zbigniew Pasek, prof. nadzw.

Komitet organizacyjny:
mgr Małgorzata Alicja Dulska
inż. Michał Florek
mgr Karolina Maria Kotkowska
mgr Dariusz Niezgoda