mapa gombergaII wojna światowa zmieniła oblicze świata. Na gruzach starej Europy powstała nowa. Na szczątkach starego ładu tworzył się nowy, światowy porządek, oparty o dwubiegunowy podział wpływów. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki dzieliły świat według własnych upodobań.

Niemal połowa Europy znalazła się pod sowiecką okupacją. Armie ZSRR zajęły całe Bałkany, Berlin i Wiedeń. Zajęły Warszawę, Pragę i Bukareszt. Jednakże los Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich został przypieczętowany już w 1943 r., w trakcie konferencji teherańskiej, kiedy to Stalin wraz z Roosveltem de facto podzieli między siebie Europę. Polską granicę wschodnią wytyczono na linii Curzona; zresztą i tak nie miało to większego znaczenia, bo cały kraj niezależnie od kształtu granic przypadł w prezencie Stalinowi. Koncepcja Churchilla związana z lądowaniem Aliantów na Bałkanach i utworzeniem frontu południowego została odrzucona, w brytyjskiej strefie wpływów pozostawiono jedynie Grecję. W Teheranie uzgodniono również konieczność powołania organizacji ponadnarodowej skupiającej większość państw świata. Pomysł należał do Roosvelta, nazwę zaproponował Churchill – Organizacja Narodów Zjednoczonych powoli zaczęła nabierać kształtu.

Można spotkać się z pytaniem czy decyzje podejmowane na konferencjach w Teheranie i Jałcie stanowiły niezależne rozstrzygnięcia przywódców Wielkiej Trójki czy też były wynikiem gry operacyjnej Stalina i komunistycznej siatki wywiadowczej działającej i infiltrującej amerykańską administrację. Wiadomo o co najmniej jednym agencie działającym w otoczeniu Roosvelta – Algerze Hissie, ale pojawiają się również koncepcje o wiele dalej idące. Wg nich Francis Delano Roosvelt nie tylko był sympatykiem Stalina i osobą będącą pod jego wyraźnym wpływem, ale de facto sam był kryptokomunistą powiązanym z Amerykańską Partią Komunistyczną i szefującym jej Earlem Browderem. Na angielskiej stronie Wiki informacji takich nie znajdziemy – prezydentura FDR uległa swoistej mityzacji niczym w Polsce działalność Lecha Wałęsy…

Czy powojenny obraz świata został zaplanowany już wcześniej, przed Teheranem?.. Kilka dni temu znajomy podesłał mi linka. Czy słyszałeś o Mapie Gomberga? Oczywiście nie, a czy ktokolwiek wcześniej słyszał? Przeglądając zasoby Internetu można znaleźć jedynie kilka stron poświęconych temu dokumentowi, w tym stronę Uniwersytetu Stanu Ohio zawierającą skan z Biblioteki Kongresowej (data zaksięgowania: 31 marca 1942 r.).

„Mapa Gomberga” wydrukowana została w lutym 1942 r. w Filadelfii, a więc w czasach gdy wojska III Rzeszy stały u wrót Moskwy i Stalingradu, a Amerykanie toczyli zaciekłe walki o wyspy Pacyfiku. Zawiera nie tylko planowany zarys granic państwowych po zakończeniu wojny, ale również fragmenty 77 przemówienia F.D.Roosvelta do Kongresu oraz 41-punktowy zarys nowego, światowego porządku i rządzącej nim polityki, podpisany przez Maurice’a Gomberga, związanego (podobno) z Amerykańską Partią Komunistyczną i ruchem syjonistycznym. Choć równie dobrze mapa może być dziełem całkiem innych osób, związanych z administracją prezydencką lub nawet sowiecką agenturą.

Zgodność i zbieżność z porządkiem pojałtańskim jest nie tyle zaskakująca, co wręcz szokująca. Nie wszystkie założenia wprowadzono w życie, części zdarzeń nie przewidziano, ale mimo wszystko mapa zakreśla powojenny podział stref wpływów oraz przewiduje część uzgodnień z Konferencji Teherańskiej, która miała miejsce rok później.

1. My, USA w kooperacji z naszymi aliantami, dla naszego bezpieczeństwa i dla międzynarodowej moralności, jesteśmy zdecydowani zmiażdżyć i zupełnie zniszczyć militarną moc agresorów Osi i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas potrzebny dla osiągnięcia tego celu.
2. Stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, (…) odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm narażający nasze bezpieczeństwo i pokojowy postęp, nigdy nie podniesie się.
3. Nowy Światowy Moralny Porządek stałego pokoju i wolności będzie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny.

Plan Gomberga zapowiada ustanowienie Nowego, Światowego Moralnego Porządku opartego o hegemonię Stanów Zjednoczonych, przy udziale Imperium Brytyjskiego i ZSRR, likwidację europejskich kolonii w Afryce i Azji Płd-Wsch oraz tworzenie organizmów ponadpaństwowych na szeroką skalę, w tym Unii Europejskiej. Europa Wschodnia zostanie przekazana ZSRR, podobnie zresztą jak Finlandia, cieśnina Bosfor i Iran (okupowany przez siły brytyjsko-sowieckie w latach 40.).

14. ZSSR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) trzecia co do wagi militarna siła, w kooperacji z USA jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do jej granic terenami, łącznie z Niemcami i Austrią, które będą reedukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki ZSSR, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

Pozostałe państwa europejskie utworzą Stany Zjednoczone Europy:

18. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Włochy wraz z Sardynią i Sycylią będą zunifikowane jako zdemilitaryzowane federalne „Zjednoczone Stany Europy”.

Zapowiedziano również likwidację Prus Wschodnich oraz wysiedlenia ludności niemieckiej:

34. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego z Prus Wschodnich oraz Nadrenii zostaną przemieszczone do terytorialnych Niemiec i regionów na stałe zdeprusyfikowanych.

Jak również powołanie instytucji międzynarodowych stojących na straży nowego porządku, czyli de facto ONZ i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

15. Światowa Liga Narodowości pod nadzorem i arbitrażem mocarstw zostanie zorganizowana.
16. Zostanie ustanowiony Sąd Światowy z mocą karną ustanowienia całkowitego bojkotu, blokady, oraz okupacji przez międzynarodową policję łamiących międzynarodową moralność.

Nie zapomniano również o państwie Izrael:

26. Teren Ziemi Świętej starożytnych Hebrajczyków, obecnie znany jako Palestyna i Transjordania z przynależnymi regionami, jak zaznaczono na mapie, biorąc pod uwagę historię i bezwzględną potrzebę złagodzenia powojennego problemu uchodźców, zostanie zunifikowany jako zdemilitaryzowana, niezależna republika „Państwo Hebrajskie”.

Powtórzmy jeszcze raz: wszystkie te uzgodnienia i plany pochodzą z 1942 r.

Rzecz jasna zamierzenia były o wiele szersze. Zjednoczenie Irlandii Północnej, zjednoczenie kontynentu północnoamerykańskiego (NAFTA), Afryki (Unia Afrykańska), Indii, Beludżystanu i Afganistanu. Na uwagę zasługuje też jeden drobny fragment mapy: ZSRR pod swą pieczę otrzymać miała nie tylko Wschodnią Europę z Finlandię, ale również… Wyspy Kurylskie (czego zażądała strona sowiecka w 1945 r. i o które to toczą się rosyjsko-japońskie waśnie aż po dziś dzień).

Czy mapa Gomberga jest dziełem przypadku i wizjonerstwa? Tak, o ile w sowieckich służbach specjalnych pracowali wizjonerzy. Tylko w jaki sposób świadczy to o amerykańskiej administracji i późniejszych procesach zjednoczeniowych na kontynencie europejskim? I czy ci sami ludzie, którzy kiedyś rysowali mapy Europy powojennej nie kreślą kolejnych scenariuszy dla świata?

Dostępne skany mapy w wysokiej rozdzielczości:

The Library of Congress (14 MB)